เทศบาลตำบลทรายขาว

เทศบาลตำบลทรายขาว

หมู่ที่ 2 ตำบทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 81170
โทรศัพท์ : 0-7569-9203 โทรสาร : 0-7569-9203
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : info@saikhawkrabi.go.th