สำนักงานเทศบาลตำบลทรายขาว
  หมู่ที่ 2 ตำบทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 81170
โทรศัพท์ 0-7564-2303 , โทรสาร 0-7564-2303
www.thamyaicity.go.th
www.saikhawcity.go.th